B2PBH-B3001
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์$pg[country_name]

พาโร | ทิมพู |วัดชิมิลาคัง | โดชูลาพาส | พูนาคา | วัดทักซัง

PVB3PBH667
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์$pg[country_name]

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน