® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ ฮ่องกง

แสดง ทัวร์ ฮ่องกง ทั้งหมด 9 รายการ

ทัวร์ฮ่องกงเริ่ม 8,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-HKG012_MS

ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม Chinese Folk Culture Villages | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | วัดกวนอู เซินเจิ้น | เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ | ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ย่านจิมซาจุ่ย + หลอวู่

ทัวร์ฮ่องกงเริ่ม 7,999
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 16,900 ฿
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 28,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
CPHKG-EK9

โดยสายการบิน Emirates A380 เครื่องใหม่ลำใหญ่ที่สุดในโลก ชั้น Business Class | พัก Marco Polo Gateway Hotel / Cordis Hotel *หรือเทียบเท่า 4-5 ดาว | พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี | วัดแชกงหมิว –HKJ- เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ | ทานอาหารขึ้นชื่อ ณ ร้าน Mott 32 | นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน | ช้อปปิ้ง City Gate Outlet อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย | อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารกลางวัน 1 มื้อ/อาหารเย็น 2 มื้อ

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 18,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
CPHKG-EK7

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน! | ชมSymphony of Light | นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน หวังต้าเซียน | เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ | ช้อปปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย | พักระดับ 4 ดาว 2 คืน Eaton Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 27,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
CPHKG-CX1

พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite | บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Cafe’ Deco | สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า | วัดเจ้าแม่กวนอิม | โบสถ์เซนต์ปอล | เซนาโด้สแควร์ | Symphony of Light | นั่งกระเช้า 360 พระใหญ่โป่วหลิน | พระแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 16,999 ฿
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 13,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG10

เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | City gate Outlet | วิคตรอเรีย พีค | รีพัลส์เบย์ | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย | A Symphony of Lights | วัดอาม่า | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | วิหารเซนต์ปอล | เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน | เวเนเชี่ยน

1 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 13,999 ฿
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 15,999 ฿
6 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 15,999 ฿
12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 15,999 ฿
13 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 15,999 ฿
27 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 16,999 ฿
10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 16,999 ฿
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 15,999 ฿
17 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 15,999 ฿
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 15,999 ฿
24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 15,999 ฿
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 15,999 ฿
31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 15,999 ฿
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 14,999 ฿
7 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 14,999 ฿
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 14,999 ฿
14 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 14,999 ฿
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 14,999 ฿
21 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 14,999 ฿
11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 16,999 ฿
12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 18,999 ฿
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 16,999 ฿
19 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 16,999 ฿
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 16,999 ฿
26 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 16,999 ฿
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 15,999 ฿
2 พ.ย. 2562 - 4 พ.ย. 2562 15,999 ฿
8 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 15,999 ฿
9 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 15,999 ฿
15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 15,999 ฿
16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 15,999 ฿
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 15,999 ฿
23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 15,999 ฿
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
30 พ.ย. 2562 - 2 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
5 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
6 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
7 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
8 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
14 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
20 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
21 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
22 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 15,999 ฿
27 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
28 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 21,999 ฿
29 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 21,999 ฿
30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 23,999 ฿
31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 23,999 ฿
3 ม.ค. 2563 - 5 ม.ค. 2563 14,999 ฿
4 ม.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2563 14,999 ฿
10 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563 15,999 ฿
11 ม.ค. 2563 - 13 ม.ค. 2563 15,999 ฿
17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563 15,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 17,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG05

นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - A Symphony of Lights - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!!

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 17,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG09

เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | City gate Outlets | A Symphony of Lights | จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค | รี พัลส์เบย์ | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย | ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!!

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 15,999 ฿
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 17,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG08

เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 18,900 ฿
6 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 18,900 ฿
12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 18,900 ฿
13 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 18,900 ฿
19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 18,900 ฿
20 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 18,900 ฿
26 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 19,900 ฿
27 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 21,900 ฿
2 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 18,900 ฿
3 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 18,900 ฿
9 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 19,900 ฿
10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 21,900 ฿
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 18,900 ฿
17 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 18,900 ฿
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 18,900 ฿
24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 18,900 ฿
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 18,900 ฿
31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 18,900 ฿
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 17,900 ฿
7 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 17,900 ฿
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 18,900 ฿
14 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 18,900 ฿
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 18,900 ฿
21 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 18,900 ฿
5 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562 18,900 ฿
12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 21,900 ฿
24 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 18,900 ฿
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 19,900 ฿
26 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 19,900 ฿
27 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 18,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 14,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG15

เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | CITYGATE OUTLET | เซินเจิ้น | ช้อปปิ้งหลอวู่ | จูไห่ | สวนหยวนหมิงหยวน | ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา | ถนนคู่รัก | หวีหนี่ | มาเก๊า | นมัสการเจ้าแม่กวนอิม | วัดอาม่า | โบสถ์เซนต์ปอล | ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล | ชมเดอะเวเนเชี่ยน | จูไห่ | นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ | วัดแชกงหมิว | ช้อปปิ้งนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 15,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG11

Avenue of Stars | Symphony of Lights | เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | City Gate Outlets | ดิสนีย์แลนด์ | นั่งรถรางพีคแทรม | ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค | รีพัลส์เบย์ | วัดแชกงหมิว | ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 15,999 ฿
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 17,999 ฿
6 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 17,999 ฿
11 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562 16,999 ฿
12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 17,999 ฿
13 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 17,999 ฿
18 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 16,999 ฿
19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 17,999 ฿
20 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 17,999 ฿
26 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 18,999 ฿
27 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 19,999 ฿
1 ส.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562 16,999 ฿
2 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 17,999 ฿
3 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 17,999 ฿
8 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 16,999 ฿
9 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 18,999 ฿
10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 563 19,999 ฿
15 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 16,999 ฿
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 17,999 ฿
17 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 17,999 ฿
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 17,999 ฿
24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 17,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 14,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG12

ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Avenue of Star - ชมแสงสี A Symphony of Lights - ถนนนาธาน - พิเศษ!! อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน!!!

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 16,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG06

Avenue of Stars - Symphony of Lights - วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 13,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG21

เกาะลันเตา | วัดโป่วหลิน | CITYGATE OUTLET | เซินเจิ้น | ช้อปปิ้งหลอวู่ | สวนหยวนหมิงหยวน | ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา | ถนนคู่รัก | หวีหนี่ | มาเก๊า | นมัสการเจ้าแม่กวนอิม | วัดอาม่า | โบสถ์เซนต์ปอล | ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล | ชมเดอะเวเนเชี่ยน | นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ | วัดแชกงหมิว | ช้อปปิ้งนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
ZHKG13

เกาะลันเตา -  นั่งกระเช้าคริสตัล - วัดโป่วหลิน - Avenue of Stars  - City gate Outlet - A Symphony of Lights - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - พิเศษ!!! ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!!

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 7,889 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
G2MSHKG10

เมืองเซินเจิ้น | วัดกวนอู | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ | ชมโชว์น้ำพุ | เมืองฮ่องกง | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ | AVENUE OF STARS | อิสระช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 11,989 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
G2MSHKG09

เมืองเซินเจิ้น | วัดกวนอู | หมู่บ้านลี่เจียง | หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ | เมืองจูไห่ | ถนนคู่รัก | สาวงามหวีหนี่ | วัดผู่โถว | เมืองมาเก๊า | วัดอาม่า | ซากโบสถ์เซนต์ปอล | จตุรัสเซนาโด้ | เดอะเวนีเซียน | เดอะปารีเซียน | เมืองฮ่องกง | รีพลัสเบย์ | วิคตอเรียพีค | วัดแชกงหมิว | AVENUE OF STARS | จิมซาจุ่ย | เมืองฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 8,998 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
G2CXHKG07

วัดอาม่า | ซากโบสถ์เซนต์ปอล | จตุรัสเซนาโด้ | เดอะเวนีเซียน | เดอะปารีเซียน | ตลาดใต้ดินกงเป่ย | ถนนคู่รัก | สาวงามหวีหนี่ | วัดผู่โถว | เมืองเซินเจิ้น | วัดกวนอู | หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ | ชมโชว์น้ำพุ | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ | โรงงานเครื่องประดับ | จิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 16,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
CCCXHKG508

ฮ่องกง – รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - พิเศษ! สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!!

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 9,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
G2FDMFM504

มาเก๊า – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊

ทัวร์ฮ่องกง เริ่ม 8,888 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
WSRJHKG472

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น 2 คืน พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง ราคารวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง