® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ พม่า

แสดง ทัวร์ พม่า ทั้งหมด 21 รายการ

ทัวร์ขายดี
เริ่ม 4,999 ฿
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-JT01_SL

ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 6,900 ฿
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR014_DD

เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 9,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR001_DD

หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ขายดี
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR021_PG

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR012_DD

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR012_FD

หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR004_DD

หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย-เจดีย์เวมอดอร์ - พระราชวงับุเรงนอง - คิมปูนแคม้ป์ - พระธาตุอนิทรแขวน

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR04_FD

เทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน ขอพรหมอนวดเทวดา

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 12,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR04_DD

วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR04_SL

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR03_PG

มัณฑะเลย์-สกายน์- เจดีย์เกามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR052_FD

มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 16,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR061_FD

พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - Mandalay Hill - พระมหามัยมุนี - ทะเลสาบอินเล - ตลาด 5 วัน - วัดพองดออู - สักการะพระบัวเข็ม

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ขายดี
เริ่ม 17,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR05_PG

ทะเลสาบคองตามัน สะพานไมอู้เบ็ง พระเจดียช์เวสกิอง

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 18,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR05_FD

สะพานไม้อูเบ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 13,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR051_PG

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 13,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR051_FD

มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วิหารธรรมยันจี

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 21,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR055_FD

นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 20,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR10_FD

ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต -วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 23,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR08_FD

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์-เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เทพทันใจ เทพกระซิบ-ชเวสิกอง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-มิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน  

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 30,900 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR09_FD

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) พระธาตุอินทร์แขวน คิ้มปูนแค้มป์

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา