® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ พม่า

แสดง ทัวร์ พม่า ทั้งหมด 18 รายการ

เริ่ม 4,999 ฿
ระยะเวลา
1 วัน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-JT01_DD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ | นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน | สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน | สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี | เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น 

เริ่ม 6,900 ฿
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR014_SL อัพเดทที่นั่งออนไลน์

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า | ชมพระเจดีย์เยเลพญา | ชมเจดีย์โบตาทาวน์ | นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | ชมเจดีย์สุเลและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียรครอบเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคล | ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน | เจดีย์เมียตซอนินเนืองและเที่ยวตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ | แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

เริ่ม 7,900 ฿
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR014_DD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต

ทัวร์ขายดี
เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR021_PG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง

เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR004_DD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย-เจดีย์เวมอดอร์ - พระราชวงับุเรงนอง - คิมปูนแคม้ป์ - พระธาตุอนิทรแขวน

มาใหม่
เริ่ม 10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR04_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

เทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน ขอพรหมอนวดเทวดา

เริ่ม 11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR04_DD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่ม 12,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR03_PG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

มัณฑะเลย์-สกายน์- เจดีย์เกามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

เริ่ม 10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR052_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

เริ่ม 16,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR061_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - Mandalay Hill - พระมหามัยมุนี - ทะเลสาบอินเล - ตลาด 5 วัน - วัดพองดออู - สักการะพระบัวเข็ม

ทัวร์ขายดี
เริ่ม 17,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR05_PG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

ทะเลสาบคองตามัน สะพานไมอู้เบ็ง พระเจดียช์เวสกิอง

เริ่ม 12,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR051_PG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

เริ่ม 18,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR10_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต -วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์

เริ่ม 21,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR08_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์-เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เทพทันใจ เทพกระซิบ-ชเวสิกอง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-มิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน  

เริ่ม 28,900 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : BT-MMR09_FD อัพเดทที่นั่งออนไลน์

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) พระธาตุอินทร์แขวน คิ้มปูนแค้มป์

เริ่ม 11,999 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : WS8MRGN594

มหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ พระธาตุมุเตาไจ้โท่ พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร

เริ่ม 7,999 ฿
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
ประเทศ
พม่า
รหัสทัวร์ : WS8MRGN592

ไหว้พระพม่า 9วัด ขอพรเทพทันใจ .. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี .. เจดีย์มหาวิชยะ ..วัดพระหินอ่อน .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร*** พัก 3 ดาว

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service