® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ พม่า

แสดง ทัวร์ พม่า ทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์พม่าเริ่ม 7,900
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR014_SL

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า | ชมพระเจดีย์เยเลพญา | ชมเจดีย์โบตาทาวน์ | นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | ชมเจดีย์สุเลและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียรครอบเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคล | ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน | เจดีย์เมียตซอนินเนืองและเที่ยวตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ | แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

โปรแกรมนี้
ขายดี
เต็มไวมาก
ทัวร์พม่าเริ่ม 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR021_PG

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง

ทัวร์พม่าเริ่ม 8,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR04_SL

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 8,999 ฿
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 9,900 ฿
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 8,999 ฿
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 9,900 ฿
27 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 8,999 ฿
3 ต.ค. 2562 - 5 ต.ค. 2562 8,999 ฿
4 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562 9,900 ฿
10 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562 8,999 ฿
11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 11,900 ฿
17 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2562 8,999 ฿
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 10,900 ฿
24 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 8,999 ฿
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 11,900 ฿
31 ต.ค. 2562 - 2 พ.ย. 2562 8,999 ฿
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 11,900 ฿
6 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562 8,999 ฿
7 พ.ย. 2562 - 9 พ.ย. 2562 8,999 ฿
8 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 8,999 ฿
14 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 8,999 ฿
15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 8,999 ฿
20 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 8,999 ฿
21 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562 8,999 ฿
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 8,999 ฿
28 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 8,999 ฿
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 8,999 ฿
2 ธ.ค. 2562 - 4 ธ.ค. 2562 8,999 ฿
5 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562 10,900 ฿
12 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562 8,999 ฿
19 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562 8,999 ฿
26 ธ.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2562 8,999 ฿
27 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 11,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์พม่าเริ่ม 11,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR04_FD

เทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน ขอพรหมอนวดเทวดา

24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 11,900 ฿
31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 11,900 ฿
7 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 11,900 ฿
14 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 11,900 ฿
21 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 11,900 ฿
28 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 11,900 ฿
5 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562 12,900 ฿
12 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 14,900 ฿
2 พ.ย. 2562 - 4 พ.ย. 2562 12,900 ฿
9 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 13,900 ฿
16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 12,900 ฿
23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 13,900 ฿
30 พ.ย. 2562 - 2 ธ.ค. 2562 11,900 ฿
5 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562 13,900 ฿
6 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 13,900 ฿
7 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562 13,900 ฿
8 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 14,900 ฿
13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 12,900 ฿
14 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562 11,900 ฿
20 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 12,900 ฿
21 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 12,900 ฿
27 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 14,900 ฿
28 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 13,900 ฿
29 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 14,900 ฿
30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 15,900 ฿
31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 14,900 ฿
10 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563 12,900 ฿
17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563 12,900 ฿
24 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563 12,900 ฿
31 ม.ค. 2563 - 2 ก.พ. 2563 12,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์พม่าเริ่ม 10,999
ทัวร์พม่าเริ่ม 17,900
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR061_FD

พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - Mandalay Hill - พระมหามัยมุนี - ทะเลสาบอินเล - ตลาด 5 วัน - วัดพองดออู - สักการะพระบัวเข็ม

ทัวร์พม่าเริ่ม 11,900
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR051_FD

มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วิหารธรรมยันจี

ทัวร์พม่าเริ่ม 9,999
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
BT-MMR041_DD

เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน

ทัวร์พม่า เริ่ม 7,999 ฿
ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
WS8MRGN592

ไหว้พระพม่า 9วัด ขอพรเทพทันใจ .. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี .. เจดีย์มหาวิชยะ ..วัดพระหินอ่อน .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร*** พัก 3 ดาว

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง