® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ ไต้หวัน

แสดง ทัวร์ ไต้หวัน ทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์ขายดี
เริ่ม 27,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE001_TG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน - วัดหลงซาน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่ม 16,900 ฿
เริ่ม 13,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE006_VZ อัพเดทที่นั่งออนไลน์

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ชอปปิงย่านซีเหมินติงและตลาดปลาไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง | สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ | เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน | พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดังและชิมชาอู่หลง | แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

เริ่ม 22,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE01_TG อัพเดทที่นั่งออนไลน์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101

เริ่ม 18,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE01_BR อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เริ่ม 19,900 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE04_SL อัพเดทที่นั่งออนไลน์

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

เริ่ม 14,888 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNVZRMQ01

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก | ตลาดกลางคืนซื่อหลิน | อุทยานเหย่หลิ่ว | เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | วัดหลงซาน | ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั่ง | วัดเหวินหวู่ | ชิมชาอู่หลง | ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย | หมู่บ้านสายรุ้ง

เริ่ม 24,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZTPE21

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | CINGJING SKYWALK | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 24,999 ฿
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 26,999 ฿
7 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 24,999 ฿
9 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 26,999 ฿
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 24,999 ฿
6 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 24,999 ฿
20 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 24,999 ฿
2 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562 25,999 ฿
4 ต.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2562 25,999 ฿
9 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 26,999 ฿
11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 26,999 ฿
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 25,999 ฿
23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 26,999 ฿
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 24,999 ฿
26 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562 24,999 ฿
1 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562 24,999 ฿
6 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 24,999 ฿
8 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 24,999 ฿
13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 24,999 ฿
15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 24,999 ฿
20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 24,999 ฿
22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 24,999 ฿
27 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
30 พ.ย. 2562 - 4 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
4 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 25,999 ฿
6 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 26,999 ฿
7 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562 26,999 ฿
13 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
18 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
21 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
25 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 24,999 ฿
30 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 31,999 ฿
31 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563 31,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 18,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZTPE57

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า | เมืองเจียอี้ | อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZTPE20

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 19,999 ฿
25 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 20,999 ฿
1 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 19,999 ฿
8 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 19,999 ฿
9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 22,999 ฿
5 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 19,999 ฿
19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 19,999 ฿
5 ต.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2562 20,999 ฿
10 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 23,999 ฿
12 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 23,999 ฿
17 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 20,999 ฿
19 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 20,999 ฿
20 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 22,999 ฿
24 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 20,999 ฿
25 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 21,999 ฿
26 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 20,999 ฿
2 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562 19,999 ฿
7 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 19,999 ฿
9 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 19,999 ฿
14 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 19,999 ฿
16 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 19,999 ฿
21 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 19,999 ฿
23 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 19,999 ฿
28 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
30 พ.ย. 2562 - 3 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
5 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 22,999 ฿
7 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 22,999 ฿
12 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
14 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
19 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 19,999 ฿
21 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 20,999 ฿
26 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562 20,999 ฿
30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 28,999 ฿
31 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 28,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZTPE03

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | ย่านซีเหมินติง | ฮัวเหลียน | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | MITSUI  OUTLET PARK

เริ่ม 15,999 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ZTPE01

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซานซื่อ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น | ปล่อยโคมขงหมิง | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | วัดซงซานฉือโย่ว | ตึกไทเป 101 | ย่านซีเหมินติง

เริ่ม 24,999 ฿
เริ่มต้นเพียง24,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : AZTPE48

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | CINGJING SKYWALK | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

เริ่ม 19,999 ฿
เริ่มต้นเพียง19,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : AZTPE46

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

เริ่ม 13,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : AZTPE34

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวิ่นหวู่ | เมืองไถจง | COFFEE SHOP | ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFBRTPE681

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ วันที่สี่ เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ห้า ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เริ่ม 11,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ICXWT36

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินวู่ | ไทจง | CHOCOLATE CASTLE | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ดิวตี้ฟรี | จิ่วเฟิ่น | เหย๋หลิ๋ว | ผิงซี | ตึกไทเป101 | ตลาดซีเหมินติง

1 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
2 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 11,888 ฿
5 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 13,888 ฿
6 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
9 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 11,888 ฿
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 13,888 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 13,888 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 13,888 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
23 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 12,888 ฿
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 13,888 ฿
27 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 12,888 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562 12,888 ฿
30 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2562 12,888 ฿
3 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 13,888 ฿
4 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 12,888 ฿
6 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 12,888 ฿
7 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 12,888 ฿
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 14,888 ฿
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 16,888 ฿
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 16,888 ฿
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 15,888 ฿
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 14,888 ฿
18 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 12,888 ฿
20 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 13,888 ฿
21 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 12,888 ฿
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 13,888 ฿
25 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 13,888 ฿
27 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 13,888 ฿
28 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 12,888 ฿
31 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 13,888 ฿
1 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 12,888 ฿
3 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562 12,888 ฿
4 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 12,888 ฿
7 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 14,888 ฿
8 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 15,888 ฿
10 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 14,888 ฿
11 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 13,888 ฿
14 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 13,888 ฿
15 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 13,888 ฿
17 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 13,888 ฿
18 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 13,888 ฿
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 13,888 ฿
22 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 13,888 ฿
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 12,888 ฿
25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 12,888 ฿
28 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 13,888 ฿
29 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 13,888 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 17,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFBRTPE625

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

เริ่ม 11,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFITTPE623

อุทยานเหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

29 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 12,999 ฿
5 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 13,999 ฿
12 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 19,999 ฿
18 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 12,999 ฿
19 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 12,999 ฿
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 12,999 ฿
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 12,999 ฿
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 12,999 ฿
2 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 12,555 ฿
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 12,555 ฿
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 13,999 ฿
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 12,555 ฿
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 13,999 ฿
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 12,555 ฿
30 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
6 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
7 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 12,555 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 12,555 ฿
11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 12,555 ฿
18 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 12,555 ฿
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 13,999 ฿
9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 13,999 ฿
15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 12,555 ฿
29 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 12,555 ฿
5 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 12,555 ฿
12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 12,555 ฿
19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 12,555 ฿
26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 12,555 ฿
3 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562 13,555 ฿
4 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562 13,555 ฿
10 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 13,555 ฿
11 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 14,999 ฿
12 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 14,999 ฿
17 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 13,555 ฿
18 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 13,555 ฿
24 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 13,555 ฿
25 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 13,555 ฿
26 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 13,555 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 30,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFTGTPE616

อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

เริ่ม 22,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFTGTPE615

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่ม 12,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFSLTPE614

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสียงกง วัดเหวิ่นหวู่ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เถาหยวนไนท์มาเก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) ซีเหมินติง

เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : SHBRTPE613

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง สวนดอกไม้ไถจง ไทเป เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้ ,บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู ,ไก่อบโอ่ง ,อาหารทะเล ,สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

เริ่ม 23,555 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFBRTPE592

บินดีกับสายการบินติดอันดับ1ใน10ของโลก น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก. เที่ยวสนุกครบ 3อุทยาน ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่สุดฟิน ปล่อยโคมลอยขอให้สมหวัง

เริ่ม 14,888 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTPE-ITTPE01

อุทยานเหย่หลิ่ว | เมืองผิงซี | ปล่อยโคมผิงซี | เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น | DUTY FREE | ตลาดกลางคืนซื่อหลิน | นั่งกระเช้าเมาคง | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก | ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง | วัดหลงซาน | MITSUI OUTLET MALL

เริ่ม 31,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGTPE538

หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ไถจง - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - วัดหลงซาน - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน - DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL

เริ่ม 32,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGKHH537

โดมแห่งแสง - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร - ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -  วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองซีโถว - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานซานหลิงซี - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

เริ่ม 32,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGKHH507

Pier 2 Arts Center แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง โดมแห่งแสง Formosa Boulevard โดมกระจกสีแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของศาสนานิกายมหายาน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี อาหารฮากก๋า เสี่ยวหลงเปา และ ชาบู ชาบู

เริ่ม 12,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ICXWTPE497

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

3 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 16,888 ฿
4 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 18,888 ฿
6 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 16,888 ฿
7 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 14,888 ฿
10 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 21,888 ฿
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 22,888 ฿
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 22,888 ฿
14 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562 16,888 ฿
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 14,888 ฿
18 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 14,888 ฿
20 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 13,888 ฿
24 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 14,888 ฿
25 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 14,888 ฿
27 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 18,888 ฿
28 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 16,888 ฿
1 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 15,888 ฿
2 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 14,888 ฿
8 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 14,888 ฿
9 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 14,888 ฿
11 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 13,888 ฿
12 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 12,888 ฿
15 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 16,888 ฿
16 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 18,888 ฿
18 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 16,888 ฿
19 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 14,888 ฿
22 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 14,888 ฿
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 13,888 ฿
25 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 13,888 ฿
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 12,888 ฿
29 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 14,888 ฿
30 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 15,888 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service