® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ ไต้หวัน

แสดง ทัวร์ ไต้หวัน ทั้งหมด 9 รายการ

เริ่ม 12,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE08_SL

อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ชอปปิง ย่านซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 13,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE09_SL

สักการะเทพเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ทัวร์ขายดี
เริ่ม 25,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE001_TG

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน - วัดหลงซาน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 13,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE06_VZ

ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ย่านซีเหมินติง เจียงไคเช็ค ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 15,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE07_VZ

อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 19,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE01_BR

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 14,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE002_SL

ขอพรเทพเจ้ากวนอู - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 15,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE003_SL

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่-เจียอี้

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 17,900 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE04_SL

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง : ก.พ. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 32,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGKHH537

โดมแห่งแสง - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร - ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -  วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองซีโถว - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานซานหลิงซี - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562 ติดช่วงสงกรานต์
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 31,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGTPE538

หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ไถจง - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - วัดหลงซาน - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน - DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562 ติดช่วงสงกรานต์
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 32,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TNTGKHH507

Pier 2 Arts Center แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง โดมแห่งแสง Formosa Boulevard โดมกระจกสีแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของศาสนานิกายมหายาน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี อาหารฮากก๋า เสี่ยวหลงเปา และ ชาบู ชาบู

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - เม.ย. 2562 ติดช่วงสงกรานต์
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 12,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : ICXWTPE497

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง : เม.ย. 2562 - พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 9,999 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TFTPE-SL02

TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วันเหวินหวู่วัดพระถังซัมจั๋งหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นปล่อยโคมลอยแช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดการเดินทาง : ม.ค. 2513 - ม.ค. 2513
ดูรายละเอียดทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา