® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)

ทัวร์ ไต้หวัน ( ทั้งหมด 14 รายการ )

IMTPE-TG01
ทัวร์ไต้หวัน เทศกาล
ทัวร์$pg[country_name]
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 **เทศกาลปีใหม่**
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินวู่ ถนนโบราณริมทะเลตั้นสุ่ย ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ร้านไอศครีมMiyahara ไทเป101 หมู่บ้านสายรุ้ง กระเช้าเหมาคง วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต Mitsui Outlet ร้านพายสับปะรด
BT-TPE02_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 (19 ช่วงเวลา)

สุริยันจันทรา | ตึกไทเป 101 | SET BAKERY & MILK TEA | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ย่านซีเหมินติง | สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง

สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
BT-TPE03_SL
ทัวร์ไต้หวัน ธรรมชาติ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 (10 ช่วงเวลา)

เทพเจ้ากวนอู | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | เขาอุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง | ตึกไทเป 101

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วันเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป101 ซีเหมินติง ไทเป
BT-TPE04_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (26 ช่วงเวลา)

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

BT-TPE006_VZ
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน VietJet Air (VZ)
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2562 (19 ช่วงเวลา)

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ชอปปิงย่านซีเหมินติงและตลาดปลาไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง | สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ | เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน | พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดังและชิมชาอู่หลง | แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE061_VZ
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
BT-TPE07_VZ
ทัวร์ไต้หวัน ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน VietJet Air (VZ)
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2562 (6 ช่วงเวลา)

อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

BT-TPE01_CI
ทัวร์ไต้หวัน ธรรมชาติ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน China Airlines
ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (3 ช่วงเวลา)

วัดหลงซาน | ถนนโบราณลู่กัง | พิพิธภัณฑ์กระจก

วัดหลงซาน ถนนโบราณลู่กัง พิพิธภัณฑ์กระจก ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู อาลีซีาน 101
BT-TPE001_TG
ทัวร์ไต้หวัน ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 (7 ช่วงเวลา)

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง และ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA ร้านชื่อดัง สัมผัสกลิ่นอายแนว Harry Potter | พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก | พิเศษ!! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านไอศครีม MIYAHARA
BT-TPE01_TG
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563 (12 ช่วงเวลา)

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101

BT-TPE01_BR
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air
ต.ค. 2562 - พ.ย. 2562 (2 ช่วงเวลา)

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

ZGTPE-SL41
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต

ZTPE21
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | CINGJING SKYWALK | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

ZTPE20
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562 - 2563 ราคาถูก อัพเดทใหม่ทุกวัน อาทิ หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่, วัดกวนอู, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเสวียนกวง, เขาอุทยานอาลีซาน, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว, ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง, ตึกไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง ทัวร์ไต้หวัน 2562,ทัวร์เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันต่างประเทศ,ทัวร์ไต้หวันไฟไหม้,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,โปรโมชั่นท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่นราคาถูก,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,แพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันหมู่บ้านสายรุ้ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเหวินหวู่,ทัวร์ไต้หวันวัดกวนอู,ทัวร์ไต้หวันทะเลสาบสุริยันจันทรา,ทัวร์ไต้หวันวัดพระถังซำจั๋ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเสวียนกวง,ทัวร์ไต้หวันเขาอุทยานอาลีซาน,ทัวร์ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ทัวร์ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว,ทัวร์ไต้หวันถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น,ทัวร์ไต้หวันตลาดปลาไทเป,ทัวร์ไต้หวันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป 101,ทัวร์ไต้หวันอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ทัวร์ไต้หวันวัดหลงซาน,ทัวร์ไต้หวันซีเหมินติง

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง