® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)

ทัวร์ ไต้หวัน ( ทั้งหมด 11 รายการ )

BT-TPE02_BR
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air
มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563 (1 ช่วงเวลา)
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

19,900

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE02_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563 (29 ช่วงเวลา)

สุริยันจันทรา | ตึกไทเป 101 | SET BAKERY & MILK TEA | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ย่านซีเหมินติง | สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง

สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

11,999

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE03_SL
ทัวร์ไต้หวัน ธรรมชาติ
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563 (19 ช่วงเวลา)

เทพเจ้ากวนอู | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | เขาอุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง | ตึกไทเป 101

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วันเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป101 ซีเหมินติง ไทเป
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

12,999

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE04_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ก.พ. 2563 - มิ.ย. 2563 (32 ช่วงเวลา)

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

หมู่บ้านสายรุ้ง MIHAYARA ICE CREAM ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลซีาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ๋ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

16,900

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE002_CI
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน China Airlines
มี.ค. 2563 - พ.ค. 2563 (5 ช่วงเวลา)
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

18,900

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE001_TG
ทัวร์ไต้หวัน ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ก.พ. 2563 - ก.ย. 2563 (9 ช่วงเวลา)

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง และ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA ร้านชื่อดัง สัมผัสกลิ่นอายแนว Harry Potter | พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก | พิเศษ!! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านไอศครีม MIYAHARA
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

19,900

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE01_TG
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ก.พ. 2563 - มิ.ย. 2563 (6 ช่วงเวลา)

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101

น้ำพุกลางเมือง ตลาดกลางคืน WENHU นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง MIYAHARA ICE CREAM ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

21,900

ราคาเริ่มต้น

BT-TPE01_BR
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air
เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563 (5 ช่วงเวลา)

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซาจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา มิฮายาร่าไอศกรีม หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

18,900

ราคาเริ่มต้น

ZGTPE-SL41
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
เถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ร้านชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ตึก ไทเป 101

ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562 - 2563 ราคาถูก อัพเดทใหม่ทุกวัน อาทิ หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่, วัดกวนอู, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเสวียนกวง, เขาอุทยานอาลีซาน, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว, ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง, ตึกไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง ทัวร์ไต้หวัน 2562,ทัวร์เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันต่างประเทศ,ทัวร์ไต้หวันไฟไหม้,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,โปรโมชั่นท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่นราคาถูก,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,แพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันหมู่บ้านสายรุ้ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเหวินหวู่,ทัวร์ไต้หวันวัดกวนอู,ทัวร์ไต้หวันทะเลสาบสุริยันจันทรา,ทัวร์ไต้หวันวัดพระถังซำจั๋ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเสวียนกวง,ทัวร์ไต้หวันเขาอุทยานอาลีซาน,ทัวร์ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ทัวร์ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว,ทัวร์ไต้หวันถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น,ทัวร์ไต้หวันตลาดปลาไทเป,ทัวร์ไต้หวันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป 101,ทัวร์ไต้หวันอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ทัวร์ไต้หวันวัดหลงซาน,ทัวร์ไต้หวันซีเหมินติง

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง