@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ เวียดนาม

แสดง ทัวร์ เวียดนาม ทั้งหมด 21 รายการ

ขายดี
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN081_VZ

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN081_PG

ดานัง – เว้ - พระราชวังหลวง - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN082_FD

หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Water Coconut Village บ้านโบราณ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ เมืองเว้

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN083_FD

ชมสะพานมังกร นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง : ม.ค. 2513 - ม.ค. 2513
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN008_FD

เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN081_FD

พระราชวังเว้ - ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่มต้นเพียง14,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN08_FD

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง -สะพานมังกร

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN08_PG

เมืองโบราณฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน เมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่มต้นเพียง10,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN01_VZ

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN003_VJ

Roller Coaster - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว และลำธารนางฟ้า Fairy Stream

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ขายดี
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN03_DD

โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี - ยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN031_FD

โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่มต้นเพียง11,900 ฿
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN004_SL

Little Parris นาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน Silver Water Fall ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN04_SL

กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN006_VJ

Cat Cat Village สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN005_VJ

ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย -ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN05_SL

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN05_FD

ลาวไก-ซาปา - ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN061_FD

กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา- ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - ฮานอย

กำหนดการเดินทาง : ม.ค. 2562 - เม.ย. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN07_SL

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
เวียดนาม
รหัสทัวร์ : BT-VN07_FD

ซาปา-เขาฮามลอง ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา