® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ อินเดีย   BT-DEL01TG

BT-DEL01_TG

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว บิน TG

เวลา 5 วัน 3 คืน

Thai Airways

ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู | ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก | พระราชวังสายลม | พระราชวังสายน้ำ | นั่งช้างขึ้นชม AMBER FORT | ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE | ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT | ประตูเมืองอินเดีย | วัดลักษมีนารายัน | สักการะวัดพระพิฆเนศ | ชอปปิ้งตลาดจันปาท | แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)

เริ่มต้น

24,900

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
TG323 07:35 10:35
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
TG316 23:30 05:25

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู | ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก | พระราชวังสายลม | พระราชวังสายน้ำ | นั่งช้างขึ้นชม AMBER FORT | ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE | ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT | ประตูเมืองอินเดีย | วัดลักษมีนารายัน | สักการะวัดพระพิฆเนศ | ชอปปิ้งตลาดจันปาท | แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)


  รายละเอียดของทัวร์

อินเดีย

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว บิน TG
5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BT-DEL01_TG
ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู | ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก | พระราชวังสายลม | พระราชวังสายน้ำ | นั่งช้างขึ้นชม AMBER FORT | ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE | ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT | ประตูเมืองอินเดีย | วัดลักษมีนารายัน | สักการะวัดพระพิฆเนศ | ชอปปิ้งตลาดจันปาท | แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)

24,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
BKK - DEL | DEL - BKK
25,900 25,900 24,900 5,000 เต็ม 25900 เต็ม
เด็กมีเตียง 25,900
เด็กไม่มีเตียง 24,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - DEL | DEL - BKK
13 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
BKK - DEL | DEL - BKK
26,900 26,900 25,900 5,000 เต็ม 26900 เต็ม
เด็กมีเตียง 26,900
เด็กไม่มีเตียง 25,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - DEL | DEL - BKK
27 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562
BKK - DEL | DEL - BKK
26,900 26,900 25,900 5,000 เต็ม 26900 เต็ม
เด็กมีเตียง 26,900
เด็กไม่มีเตียง 25,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - DEL | DEL - BKK
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562
BKK - DEL | DEL - BKK
26,900 26,900 25,900 5,000 22 สั่งจอง 26900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 26,900
เด็กไม่มีเตียง 25,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - DEL | DEL - BKK
22 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
BKK - DEL | DEL - BKK
26,900 26,900 25,900 5,000 25 สั่งจอง 26900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 26,900
เด็กไม่มีเตียง 25,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - DEL | DEL - BKK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
อินเดีย

ขายดี

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว บิน TG
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ส.ค.

ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู | ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก | พระราชวังสายลม | พระราชวังสายน้ำ | นั่งช้างขึ้นชม AMBER FORT | ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE | ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT | ประตูเมืองอินเดีย | วัดลักษมีนารายัน | สักการะวัดพระพิฆเนศ | ชอปปิ้งตลาดจันปาท | แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)


BT-DEL01_TG

฿24,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
ดูรายละเอียด
มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ส.ค.


BT-DEL02_TG

฿19,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
ดูรายละเอียด
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.

เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา


BT-GAY01_FD

฿18,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง