® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ อินเดีย   BT-GAY01_FD
ทัวร์อินเดีย
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-GAY01_FD

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

4 วัน 3 คืน

Air Asia

เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา

เริ่มต้นเพียง

17,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
หมวดหมู่ที่เที่ยว : ไหว้พระ เมืองราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือแม่น ้าคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia ( FD )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
FD122 08:20 10:10
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
FD123 10:40 14:50

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปรินิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
06 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 6 สั่งจอง 18,900 6 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
13 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 เต็ม 18,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
20 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 2 สั่งจอง 19,900 2 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 12 สั่งจอง 19,900 12 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
20,900 20,900 19,900 4,000 เต็ม 20,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 20,900
เด็กไม่มีเตียง 19,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
03 ม.ค. 2563 - 06 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 24 สั่งจอง 18,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
10 ม.ค. 2563 - 13 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 12 สั่งจอง 19,900 12 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
17 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 24 สั่งจอง 18,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
24 ม.ค. 2563 - 27 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 23 สั่งจอง 18,900 23 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
31 ม.ค. 2563 - 03 ก.พ. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 24 สั่งจอง 18,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
อินเดีย
มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
จำนวนวัน
4 วัน 2 คืน
เดินทาง
พ.ย. - ธ.ค.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-JAI01_FD

15,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - มี.ค.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-DEL02_TG

22,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.

เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-GAY01_FD

17,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง