® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ อินเดีย   BT-GAY01_FD
ทัวร์อินเดีย

BT-GAY01_FD

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

เวลา 4 วัน 3 คืน

Air Asia

เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา

เริ่มต้นเพียง

18,900

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
FD122 08:20 10:10
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
FD123 10:40 14:50

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปรินิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


  แผนการท่องเที่ยว

  รายละเอียดของทัวร์

อินเดีย

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
4 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 18,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
27 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 18 สั่งจอง 19900 18 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
01 พ.ย. 2562 - 04 พ.ย. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 24 สั่งจอง 18900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
08 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
15 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
18,900 18,900 17,900 4,000 24 สั่งจอง 18900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
22 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
29 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
06 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
13 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
20 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
20,900 20,900 19,900 4,000 22 สั่งจอง 20900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 20,900
เด็กไม่มีเตียง 19,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
03 ม.ค. 2563 - 06 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
10 ม.ค. 2563 - 13 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 19 สั่งจอง 19900 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
17 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
24 ม.ค. 2563 - 27 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 23 สั่งจอง 19900 23 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK
31 ม.ค. 2563 - 03 ก.พ. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
19,900 19,900 18,900 4,000 24 สั่งจอง 19900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - GAY | GAY - DMK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
อินเดีย
มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
จำนวนวัน
4 วัน 2 คืน
เดินทาง
ส.ค. - พ.ย.


BT-JAI01_FD

16,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ส.ค. - พ.ย.


BT-DEL02_TG

20,900

ราคาเริ่มต้น

อินเดีย
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.

เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา


BT-GAY01_FD

18,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง