® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ เกาหลี   CCLJICN716

CCLJICN716

Easy Korea Summer

เวลา 5 วัน 3 คืน

Jin Air

ลอตเต้ อควาเรียม ลอตเต้ ทาวเวอร์ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ สะพานสายรุ้งบันโพ หมู่บ้านเทพนิยาย ONE MOUNT SNOW PARK พระราชวังเคียงบ็อค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

เริ่มต้นเพียง

13,900

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK

วันที่ 3 ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – สะพานสายรุ้งบันโพ

วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน


  รายละเอียดของทัวร์

เกาหลี

Easy Korea Summer
5 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 13,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
01 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 6,000 ติดต่อเรา 13,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 6,000
05 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
07 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 6,000 ติดต่อเรา 13,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 6,000
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
23 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 6,000 ติดต่อเรา 13,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 6,000
29 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 ติดต่อเรา 14,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 6,000
01 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
05 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
11 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
17 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
19 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
23 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
25 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
29 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 6,000 ติดต่อเรา 15,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 6,000
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
เกาหลี
ดูรายละเอียด
Easy Korea Spring Lover
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - มิ.ย.

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) พักโซล 3คืน หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง Trice eye + Ice Museum ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ทงแดมุน


CCLJICN120

฿14,900

ราคาเริ่มต้น

เกาหลี
ดูรายละเอียด
ปูซาน เคียงจู แทกู
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ต.ค.

วัดดงฮวาซา | สวนสนุก E-WORLD | 83 TOWER | MAGIC ART | ถนน DONGSEONGNO | GYEONGJU DONGGUNG PALACE | หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน | ถ้ำซอกกูรัม | หอดูดาวซอมซองแด | วัดพลูกุกซา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) | SONGDO SKYWALK | BUSAN TOWER | ตลาดปลาจากัลชิ | ตลาดนัมโพดง | วัดแฮดงยงกุงซา | หมู่บ้านอซกล | ตลาดซอมุน | ถนนสตรีทฟู้ด


ICKTW20

฿13,888

ราคาเริ่มต้น

เกาหลี
ดูรายละเอียด
Korea พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง)
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ส.ค. - ส.ค.

ล่องเรือชมวิวสองฝั่งสุดโรแมนติกบนแม่น้ำฮัน | ข้ามสะพานแขวนชมธรรมชาติ GAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE!! | LA PROVENCE | วัดโชเกชา | พระราชวังเคียงบกกุง | ถนนฮงแด ตลาดเมียงดง | LOTTE WORLD | 943 KINGS CROSS


ZGICN-XJ26

฿12,999

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง