® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   G2KIX01

G2KIX01

OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว

เวลา 5 วัน 2 คืน

Thai AirAsia X

วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ - ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - พิเศษ!!! อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย!!!

เริ่มต้นเพียง

16,989

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์    

วันที่ 3 : อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า

วันที่ 5 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   


  รายละเอียดของทัวร์

ญี่ปุ่น

OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว
5 วัน 2 คืน

เริ่มที่ 16,989

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
07 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
14 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
21 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
28 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
05 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562 18,989 18,989 18,989 3,500 ติดต่อเรา 18,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,989
เด็กไม่มีเตียง 18,989
พักเดี่ยว 3,500
12 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 20,989 20,989 20,989 3,500 ติดต่อเรา 20,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,989
เด็กไม่มีเตียง 20,989
พักเดี่ยว 3,500
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 21,989 21,989 21,989 3,500 ติดต่อเรา 21,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,989
เด็กไม่มีเตียง 21,989
พักเดี่ยว 3,500
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 21,989 21,989 21,989 3,500 ติดต่อเรา 21,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,989
เด็กไม่มีเตียง 21,989
พักเดี่ยว 3,500
15 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 20,989 20,989 20,989 3,500 ติดต่อเรา 20,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,989
เด็กไม่มีเตียง 20,989
พักเดี่ยว 3,500
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 19,898 19,898 19,898 3,500 ติดต่อเรา 19,898 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,898
เด็กไม่มีเตียง 19,898
พักเดี่ยว 3,500
25 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 22,989 22,989 22,989 3,500 ติดต่อเรา 22,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,989
เด็กไม่มีเตียง 22,989
พักเดี่ยว 3,500
08 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 22,989 22,989 22,989 3,500 ติดต่อเรา 22,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,989
เด็กไม่มีเตียง 22,989
พักเดี่ยว 3,500
09 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 22,989 22,989 22,989 3,500 ติดต่อเรา 22,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,989
เด็กไม่มีเตียง 22,989
พักเดี่ยว 3,500
23 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 20,989 20,989 20,989 3,500 ติดต่อเรา 20,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,989
เด็กไม่มีเตียง 20,989
พักเดี่ยว 3,500
30 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562 20,989 20,989 20,989 3,500 ติดต่อเรา 20,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,989
เด็กไม่มีเตียง 20,989
พักเดี่ยว 3,500
04 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
11 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
18 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
20 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
25 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 19,989 19,989 19,989 3,500 ติดต่อเรา 19,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,989
เด็กไม่มีเตียง 19,989
พักเดี่ยว 3,500
02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
03 ต.ค. 2562 - 07 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
05 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
09 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 25,989 25,989 25,989 4,500 ติดต่อเรา 25,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,989
เด็กไม่มีเตียง 25,989
พักเดี่ยว 4,500
10 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 25,989 25,989 25,989 4,500 ติดต่อเรา 25,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,989
เด็กไม่มีเตียง 25,989
พักเดี่ยว 4,500
11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 25,989 25,989 25,989 4,500 ติดต่อเรา 25,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,989
เด็กไม่มีเตียง 25,989
พักเดี่ยว 4,500
12 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
16 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 23,989 23,989 23,989 4,500 ติดต่อเรา 23,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,989
เด็กไม่มีเตียง 23,989
พักเดี่ยว 4,500
17 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
22 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
23 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
24 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 24,989 24,989 24,989 4,500 ติดต่อเรา 24,989 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,989
เด็กไม่มีเตียง 24,989
พักเดี่ยว 4,500
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Sendai Matsushima Premium Autumn In Sendai II
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ย. - พ.ย.

ปราสาทสึรุงะ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ | หน้าผาโทโนะเฮทสึริ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) | ปราสาทอาโอบะ | ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด | ล่องเรือจากท่าเรือชิโกม่าชมอ่าวมัตซึชิม่า | วัดโกไดโดะ , วัดซูอิกันจิ , วัดเอนสึอิน | ช้อปปิ้ง ณ เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท


TNSDJ-TG02

฿29,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Sendai Matsushima Premium Autumn In Sendai
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
เดินทาง
พ.ย. - ต.ค.

วัดจูซนจิ | ล่องเรือเกบิเก | หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ | บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ | ปราสาทสึรุงะ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น | หน้าผาโทโนะเฮทสึริ | ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) | ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า | ปราสาทอาโอบะ | ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด


TNSDJ-TG01

฿29,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน ( Osaka Takayama Kyoto )
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ต.ค.

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น | ศาลเจ้าเฮอัน | วัดคินคะคุจิ | ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) | หุบเขามิโนะ , น้ำตกมิโนะ | ซันมาชิซูจิ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


TNKIX-XJ125

฿26,888

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง