® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   HPXJA02

HPXJA02

HAPPY HOKKAIDO เฉียบ

เวลา 4 วัน 2 คืน

Thai AirAsia X

โทมิตะ ฟาร์ม | ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | ทานุกิโคจิ | DUTY FREE

เริ่มต้น

18,876

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

วันที่ 3 : โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE

วันที่ 4 : สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง

 


  รายละเอียดของทัวร์

ญี่ปุ่น

HAPPY HOKKAIDO เฉียบ
4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : HPXJA02
โทมิตะ ฟาร์ม | ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | ทานุกิโคจิ | DUTY FREE

฿18,876

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
1 มิ.ย. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 7,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 7,900
3 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 18,876 18,876 18,876 7,900 ติดต่อเรา 18,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,876
เด็กไม่มีเตียง 18,876
พักเดี่ยว 7,900
8 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 7,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 7,900
10 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 18,876 18,876 18,876 7,900 ติดต่อเรา 18,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,876
เด็กไม่มีเตียง 18,876
พักเดี่ยว 7,900
15 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 7,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 7,900
17 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 18,876 18,876 18,876 7,900 ติดต่อเรา 18,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,876
เด็กไม่มีเตียง 18,876
พักเดี่ยว 7,900
22 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 7,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 7,900
24 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 18,876 18,876 18,876 7,900 ติดต่อเรา 18,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,876
เด็กไม่มีเตียง 18,876
พักเดี่ยว 7,900
29 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
1 ก.ค. 2562 - 4 ก.ค. 2562 20,876 20,876 20,876 7,900 ติดต่อเรา 20,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,876
เด็กไม่มีเตียง 20,876
พักเดี่ยว 7,900
6 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
8 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
13 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
15 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
20 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
22 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
27 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 7,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 7,900
29 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
3 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
5 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
10 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 7,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 7,900
12 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
17 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
19 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
26 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 7,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 7,900
31 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 22,876 22,876 22,876 7,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 7,900
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Hokkaido Lavender ซุปตาร์ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.

เมืองฟุราโน่ | ฟาร์มโทมิตะ | สวนชิคิไชโนะโอกะ | เนินเขาเซรุบุ โนะโอะกะ | บ่อน้ำสีฟ้า | เมืองอาซาฮิคาว่า | โอตารุ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ | ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ | พิเศษ! อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ!


TNCST-XJ110

฿19,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Tokyo Fuji ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.

วัดอาซากุสะ | ผ่านชมโตเกียวสกายทรี | สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ | โกเท็มบะ แฟคตอรี่ เอ้าท์เลท | ออนเซ็นธรรมชาติ | ภูเขาไฟูจิ | ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | โตเกียว | ช๊อปปิ้งชินจูกุ | ช๊อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ซิตี้ | พิเศษ! อิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์


TNNRT-XJ117

฿18,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
NAGOYA TAKAYAMA ALPS
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - มิ.ย.

ชิราคาวาโกะ | ทาคายาม่า | ซันมาชิซูจิ | มัตสึโมโต้ | ถนนนาคามาชิ | โทยาม่า | สายอัลไพน์ทาเทยาม่า | เขาทาเทยาม่า | กำแพงหิมะ | เขื่อนคุโรเบะ | เมืองคานาซาว่า |ช้อปปิ้งคานาซาว่า | เฮียคคุบังไก | ตลาดเช้าคานาซาว่า | ตลาดโอมิโช | สวนเค็นโรคุเอ็น | นาโกย่า | มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค | แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ | ดิวตี้ฟรี | ช้อปปิ้งซาคาเอะ


TNJLNGO01

฿29,888

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง