® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   HPXJB02

HPXJB02

HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี 3

เวลา 5 วัน 3 คืน

Thai AirAsia X

โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก - พิเศษ!! อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน!!

เริ่มต้น

19,876

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

วันที่ 3 : โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ 

วันที่ 4 : ตลาดปลาโจไก - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง


  รายละเอียดของทัวร์

ญี่ปุ่น

HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี 3
5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HPXJB02
โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก - พิเศษ!! อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน!!

฿19,876

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
2 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 8,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 8,900
5 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 20,876 20,876 20,876 8,900 ติดต่อเรา 20,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,876
เด็กไม่มีเตียง 20,876
พักเดี่ยว 8,900
9 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 8,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 8,900
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 20,876 20,876 20,876 8,900 ติดต่อเรา 20,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,876
เด็กไม่มีเตียง 20,876
พักเดี่ยว 8,900
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 8,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 8,900
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 20,876 20,876 20,876 8,900 ติดต่อเรา 20,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,876
เด็กไม่มีเตียง 20,876
พักเดี่ยว 8,900
23 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 19,876 19,876 19,876 8,900 ติดต่อเรา 19,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,876
เด็กไม่มีเตียง 19,876
พักเดี่ยว 8,900
30 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2562 21,876 21,876 21,876 8,900 ติดต่อเรา 21,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,876
เด็กไม่มีเตียง 21,876
พักเดี่ยว 8,900
3 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
7 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
21 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 24,876 24,876 24,876 8,900 ติดต่อเรา 24,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,876
เด็กไม่มีเตียง 24,876
พักเดี่ยว 8,900
28 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
31 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
4 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
7 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 24,876 24,876 24,876 8,900 ติดต่อเรา 24,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,876
เด็กไม่มีเตียง 24,876
พักเดี่ยว 8,900
11 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
14 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
18 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 22,876 22,876 22,876 8,900 ติดต่อเรา 22,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,876
เด็กไม่มีเตียง 22,876
พักเดี่ยว 8,900
28 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 23,876 23,876 23,876 8,900 ติดต่อเรา 23,876 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 23,876
เด็กไม่มีเตียง 23,876
พักเดี่ยว 8,900
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว
จำนวนวัน
0
เดินทาง
มิ.ย. - ต.ค.

วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ - ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - พิเศษ!!! อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย!!!


G2KIX01

฿16,989

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพู 2
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - พ.ค.

วัดอาซากุสะ | ผ่านชมโตเกียวสกายทรี | ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก | ออนเช็นธรรมชาติ | ภูเขาไฟฟูจิ | ชมทุ่งดอกพิงค์มอส | โตเกียว | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ซิตี้ | พิเศษ!! อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์


TNNRT-XJ115

฿19,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Osaka Kanazawa Nara ซุปตาร์ สกีหิมะ
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
เดินทาง
พ.ย. - ธ.ค.

เกียวโต | ศาลเจ้าเฮอัน | วัดคินคะคุจิ | ช๊อปปิ้งซาคาเอะ | ลานสกีทาคายาม่า | ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | สวนเค็นโรคุเอ็น | ตลาดโอมิโซ | วัดโทไดจิ | ไดบุทสึ | โอซาก้า | เอ็กซ์โปซิตี้ | ปราสาทโอซาก้า | ชินไซบาชิ


TNXJ124

฿29,888

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง