® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   ICNRT-JXJ14

ICNRT-JXJ14

โตเกียว ฟูจิ Summer Break

เวลา 4 วัน 3 คืน

Thai AirAsia X

โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น - ขึ้นฟูจิชั้น 5 - โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินจูกุและ LAOX SHINJUKU - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAEON MALL - พิเศษ! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เริ่มต้นเพียง

17,888

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น

วันที่ 2 : ขึ้นฟูจิชั้น 5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOX SHINJUKU - นาริตะ

วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOPTION TOUR

วันที่ 4 : วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ห้างAEON MALL - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ


  รายละเอียดของทัวร์

ญี่ปุ่น

โตเกียว ฟูจิ Summer Break
4 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 17,888

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
08 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
15 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
22 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
29 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
04 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
06 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
13 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,000 ติดต่อเรา 20,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,888
เด็กไม่มีเตียง 20,888
พักเดี่ยว 7,000
14 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 7,000 ติดต่อเรา 20,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,888
เด็กไม่มีเตียง 20,888
พักเดี่ยว 7,000
18 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
20 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 7,000 ติดต่อเรา 21,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,888
เด็กไม่มีเตียง 21,888
พักเดี่ยว 7,000
27 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 7,000 ติดต่อเรา 21,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,888
เด็กไม่มีเตียง 21,888
พักเดี่ยว 7,000
01 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
03 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 7,000 ติดต่อเรา 21,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,888
เด็กไม่มีเตียง 21,888
พักเดี่ยว 7,000
10 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 21,888 21,888 21,888 7,000 ติดต่อเรา 21,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 21,888
เด็กไม่มีเตียง 21,888
พักเดี่ยว 7,000
15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
17 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
29 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 7,000 ติดต่อเรา 19,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
พักเดี่ยว 7,000
14 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
19 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
21 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 17,888 17,888 17,888 7,000 ติดต่อเรา 17,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 17,888
เด็กไม่มีเตียง 17,888
พักเดี่ยว 7,000
28 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 7,000 ติดต่อเรา 18,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,888
เด็กไม่มีเตียง 18,888
พักเดี่ยว 7,000
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
ซุปตาร์ วันหวานหวาน ( Fukuoka Beppu Kumamoto )
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ส.ค. - ส.ค.

ศาลเจ้าดาไซฟุ | หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล | บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 | ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ | ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว) | อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ


TNFUK-SL02

฿17,888

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร เลสโกบุษบาหรรษา
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
เดินทาง
ส.ค. - ก.ย.

โทมิตะ ฟาร์ม | สวนชิกิไซโนะโอกะ | บ่อน้ำสีฟ้า | อาซาฮิกาว่า | ช้อปปิ้งอิออน | คลองโอตารุ | อุทยานโมอาย | ตลาดซัปโปโรโจไก | สวนโอโดริ | ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ | พิเศษ!! อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย!!!


ZHOK08

฿25,999

ราคาเริ่มต้น

ญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด
Hokkaido Lavender ซุปตาร์ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.

เมืองฟุราโน่ | ฟาร์มโทมิตะ | สวนชิคิไชโนะโอกะ | เนินเขาเซรุบุ โนะโอะกะ | บ่อน้ำสีฟ้า | เมืองอาซาฮิคาว่า | โอตารุ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ | ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ | พิเศษ! อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ!


TNCST-XJ110

฿19,888

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง