® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ฮ่องกง   BT-HKG08CX
ทัวร์ ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า สายการบิน Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-HKG08
สายการบิน
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
CX654 14:55 18:50
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
CX617 21:35 23:30

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า

ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล

อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน  สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY 

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies


  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : BT-HKG08CX
ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม REPULSE BAY 

17,900 ฿

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
5 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
17,900 17,900 16,900 4,500 เต็ม 17,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 17,900
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
27 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
2 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
3 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
16,900 16,900 15,900 4,500 13 สั่งจอง 16,900 13 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
23 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง 15,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
30 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 20 สั่งจอง 14,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
1 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง 15,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
8 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง 15,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
13 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
14 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง 15,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
20 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
14,900 14,900 13,900 4,500 20 สั่งจอง 14,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
29 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562
BKK - HKG | HKG - BKK
15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง 15,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,500
BKK - HKG | HKG - BKK
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
5 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 17,900 17,900 16,900 4,500 เต็ม
27 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม
2 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม
3 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 16,900 16,900 15,900 4,500 13 สั่งจอง
23 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง
30 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 20 สั่งจอง
1 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง
6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม
8 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง
13 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม
14 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง
20 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 เต็ม
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 เต็ม
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 4,500 20 สั่งจอง
29 ก.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562 15,900 15,900 14,900 4,500 20 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้
BT-HKG08CX | เริ่มต้น 17,900

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service