® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ รัสเซีย   BT-DME051_SU
ทัวร์รัสเซีย
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-DME051_SU

มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

6 วัน 4 คืน

AEROFLOT

กรุงมอสโคว์ | Sparrow Hills | หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า Teliberka | ทะเลอาร์กติกใกล้ข้ัวโลกเหนือที่สุด | ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)

เริ่มต้นเพียง

65,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
เดินทางโดยสายการบิน AEROFLOT ( SU )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SU271 10:00 16:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SU270 19:25 08:20

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซีย

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills)จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว

หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า Teliberka หมู่บา้นเทอริเบอร์กา้ต้งัอยู่บนชายฝั่งทะเลแบเร็นตส์ มหาสมุทรอาร์กติก

ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)


  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
04 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562
BKK - SVO | SVO - BKK
65,900 65,900 64,900 5,000 เต็ม 65,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 65,900
เด็กไม่มีเตียง 64,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - SVO | SVO - BKK
12 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
BKK - SVO | SVO - BKK
66,900 66,900 65,900 5,000 18 สั่งจอง 66,900 18 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 66,900
เด็กไม่มีเตียง 65,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - SVO | SVO - BKK
30 ม.ค. 2563 - 04 ก.พ. 2563
BKK - SVO | SVO - BKK
68,900 68,900 67,900 5,000 12 สั่งจอง 68,900 12 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 68,900
เด็กไม่มีเตียง 67,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - SVO | SVO - BKK
14 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563
BKK - SVO | SVO - BKK
67,900 67,900 66,900 5,000 30 สั่งจอง 67,900 30 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 67,900
เด็กไม่มีเตียง 66,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - SVO | SVO - BKK
20 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563
BKK - SVO | SVO - BKK
66,900 66,900 65,900 5,000 30 สั่งจอง 66,900 30 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 66,900
เด็กไม่มีเตียง 65,900
พักเดี่ยว 5,000
BKK - SVO | SVO - BKK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
รัสเซีย
มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
จำนวนวัน
7 วัน 5 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.

แสงเหนือ Auralar Hunting Snow Village กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พระราชวังเคลมลิน จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-DME05_TG

68,900

ราคาเริ่มต้น

รัสเซีย
มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ
จำนวนวัน
7 วัน 5 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ก.พ.

สุนัขลากเลื่อนฮัสกี้ | กวางเรนเดียร์ | Lenin | Teriberka | Circus | พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย | ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-DME05_SU

69,900

ราคาเริ่มต้น

รัสเซีย
มหัศจรรย์...แกรนด์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ
จำนวนวัน
8 วัน 6 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ก.พ.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-DME09_SU

72,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง