® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ศรีลังกา   BT-CMB01SL
ทัวร์ ศรีลังกา มหัศจรรย์..ศรีลังกา สายการบิน Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-CMB01
สายการบิน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ศรีลังกา

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL230 06:35 08:30
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL231 09:30 14:45

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BT-CMB01SL

19,900 ฿

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 เต็ม 19,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
1 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
20,900 20,900 19,900 4,500 21 สั่งจอง 20,900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 20,900
เด็กไม่มีเตียง 19,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
18,900 18,900 17,900 4,500 17 สั่งจอง 18,900 17 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 16 สั่งจอง 19,900 16 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
20,900 20,900 19,900 4,500 24 สั่งจอง 20,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 20,900
เด็กไม่มีเตียง 19,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง 19,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
30 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง 19,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
6 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง 19,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
18,900 18,900 17,900 4,500 18 สั่งจอง 18,900 18 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
19,900 19,900 18,900 4,500 21 สั่งจอง 19,900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 19,900
เด็กไม่มีเตียง 18,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
DMK - CMB | CMB - DMK
18,900 18,900 17,900 4,500 25 สั่งจอง 18,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 4,500
DMK - CMB | CMB - DMK
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 เต็ม
1 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562 20,900 20,900 19,900 4,500 21 สั่งจอง
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 18,900 18,900 17,900 4,500 17 สั่งจอง
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 16 สั่งจอง
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 20,900 20,900 19,900 4,500 24 สั่งจอง
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง
30 มิ.ย. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง
6 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 25 สั่งจอง
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 18,900 18,900 17,900 4,500 18 สั่งจอง
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 19,900 19,900 18,900 4,500 21 สั่งจอง
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 18,900 18,900 17,900 4,500 25 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service