® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE02_SL
ทัวร์ไต้หวัน
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE02_SL

มหัศจรรย์..TAIPEI

เวลา 5 วัน 3 คืน

Thai Lion Air

สุริยันจันทรา | ตึกไทเป 101 | SET BAKERY & MILK TEA | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ย่านซีเหมินติง | สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง

* พิเศษ จองทัวร์โปรแกรมนี้!! ฟรี GIFT VOUCHER Sizzler

เริ่มต้นเพียง

12,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL398 03:10 08:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL399 10:45 13:35

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา


  รายละเอียดของทัวร์

ไต้หวัน

มหัศจรรย์..TAIPEI
5 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 12,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
30 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,999 13,999 12,999 4,000 เต็ม 13999 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
31 ส.ค. 2562 - 04 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,999 15,999 14,999 4,000 25 สั่งจอง 15999 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
05 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 13 สั่งจอง 12999 13 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 เต็ม 12999 เต็ม
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 25 สั่งจอง 12999 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 4 สั่งจอง 12900 4 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 25 สั่งจอง 12999 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
28 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 25 สั่งจอง 12999 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
29 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,999 12,999 11,999 4,000 25 สั่งจอง 12999 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 11,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562
DMK - TPE | DMK - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 เต็ม 13900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | DMK - DMK
06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 8 สั่งจอง 13900 8 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 1 สั่งจอง 14900 1 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 เต็ม 13900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 เต็ม 13900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 1 สั่งจอง 13900 1 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 18 สั่งจอง 14900 18 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 เต็ม 15900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
23 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
24 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
29 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 23 สั่งจอง 14900 23 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
06 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
16,900 16,900 15,900 4,000 เต็ม 16900 เต็ม
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
07 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
16,900 16,900 15,900 4,000 25 สั่งจอง 16900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
08 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
16,900 16,900 15,900 4,000 25 สั่งจอง 16900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
13 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 21 สั่งจอง 14900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
14 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
15 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
20 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
21 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ไต้หวัน
มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ต.ค.

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ชอปปิงย่านซีเหมินติงและตลาดปลาไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง | สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ | เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน | พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดังและชิมชาอู่หลง | แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE006_VZ

12,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ก.ย. - ต.ค.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE061_VZ

13,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง
ส.ค. - ก.ย.

อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE07_VZ

15,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง