® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE02_SL

BT-TPE02_SL

มหัศจรรย์..TAIPEI

เวลา 5 วัน 3 คืน

Thai Lion Air

เริ่มต้น

11,999

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL398 03:10 08:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL399 10:45 13:35

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

  รายละเอียดของทัวร์

ไต้หวัน

มหัศจรรย์..TAIPEI
5 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 11,999

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
21 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
28 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
11,999 11,999 10,999 4,000 16 สั่งจอง 11999 16 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 11,999
เด็กไม่มีเตียง 10,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
05 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 19 สั่งจอง 14900 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
26 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 17 สั่งจอง 14900 17 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
09 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 เต็ม 15900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
10 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
16 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
30 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,999 13,999 12,999 4,000 19 สั่งจอง 13999 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
05 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
06 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 25 สั่งจอง 12900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
27 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
28 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
29 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
04 ต.ค. 2562 - 08 ต.ค. 2562
DMK - TPE | DMK - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 19 สั่งจอง 13900 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | DMK - DMK
06 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
11 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 21 สั่งจอง 14900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 10 สั่งจอง 14900 10 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 25 สั่งจอง 13900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ไต้หวัน
ดูรายละเอียด
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ก.ค. - พ.ย.

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น


BT-TPE01_BR

฿18,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน

ขายดี

มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ก.ค. - ต.ค.

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101


BT-TPE01_TG

฿21,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง