® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ เวียดนาม   BT-VN10PG
ทัวร์ เวียดนาม มหัศจรรย์...VIETNAM ญาตราง ดาลัด สายการบิน Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-VN10
สายการบิน
Bangkok Airways
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
เวียดนาม

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
PG993 10:20 12:05
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
PG994 12:55 14:40

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
มหัศจรรย์...VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BT-VN10PG

฿12,900

ช่องทางการสั่งจอง
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
1 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 เต็ม 12,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
8 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 เต็ม 12,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
29 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
5 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,000
12 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
14,900 14,900 13,900 3,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,000
19 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 8 สั่งจอง 12,900 8 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,000
3 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,000
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,000
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง 12,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
7 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง 12,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
14 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง 12,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,000
28 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562
BKK - CXR | CXR - BKK
13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
1 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 เต็ม
8 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 เต็ม
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 เต็ม
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 เต็ม
29 เม.ย. 2562 - 1 เม.ย. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง
5 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง
12 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 3,000 รอชำระเงิน
19 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 8 สั่งจอง
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง
3 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 14,900 14,900 13,900 3,000 24 สั่งจอง
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง
31 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง
7 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง
14 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง
21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 11,900 3,000 24 สั่งจอง
28 ก.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 3,000 24 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้
BT-VN10PG | เริ่มต้น 12,900

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา