® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ เกาหลี
เลือกระยะเวลา

5 วัน 2 คืน

5 วัน 3 คืน

6 วัน 3 คืน

6 วัน 5 คืน

เลือกสายการบิน

Thai Airways

Jin Air

Thai AirAsia X

KOREAN AIR

ยังไม่ระบุ

เรียงตาม ราคา

ราคาน้อยไปมาก

ราคามากไปน้อย

แสดง ทัวร์ เกาหลี ทั้งหมด 29 รายการ

มาใหม่
เริ่ม 14,900 ฿
เริ่มต้นเพียง14,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : STLJICN522

หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของเกาะนามิชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์บนรางรถไฟ - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) - พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดง – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ร้านละลายเงินวอน

1 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 16,999 ฿
2 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 16,999 ฿
3 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 16,999 ฿
4 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 16,999 ฿
5 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 16,999 ฿
6 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 16,999 ฿
7 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 16,999 ฿
8 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 16,999 ฿
9 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 16,999 ฿
10 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 16,999 ฿
11 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 16,999 ฿
12 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 16,999 ฿
13 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 16,999 ฿
14 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 16,999 ฿
15 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 16,999 ฿
16 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 16,999 ฿
17 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 17,999 ฿
19 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 16,999 ฿
20 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 16,999 ฿
21 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 16,999 ฿
22 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 16,999 ฿
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 16,999 ฿
25 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 16,999 ฿
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 16,999 ฿
27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 16,999 ฿
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
29 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
30 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
31 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 16,999 ฿
1 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
2 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
4 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
5 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
7 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
23 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
25 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 14,999 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562 14,999 ฿
2 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562 14,999 ฿
3 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 14,999 ฿
4 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 14,999 ฿
6 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 14,999 ฿
8 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 14,999 ฿
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 14,999 ฿
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 14,999 ฿
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 14,999 ฿
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 14,999 ฿
16 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 14,999 ฿
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 14,999 ฿
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 14,999 ฿
22 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 14,999 ฿
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 14,999 ฿
25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 14,999 ฿
27 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 14,999 ฿
28 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 14,999 ฿
31 ส.ค. 2562 - 4 ก.ย. 2562 15,999 ฿
1 ก.ย. 2562 - 5 ก.ย. 2562 15,999 ฿
2 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562 15,999 ฿
3 ก.ย. 2562 - 7 ก.ย. 2562 15,999 ฿
4 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 15,999 ฿
5 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 15,999 ฿
7 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 15,999 ฿
8 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 15,999 ฿
9 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 15,999 ฿
10 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562 15,999 ฿
11 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 15,999 ฿
13 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 15,999 ฿
14 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 15,999 ฿
15 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 15,999 ฿
16 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562 15,999 ฿
17 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562 15,999 ฿
19 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 15,999 ฿
20 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 15,999 ฿
21 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 15,999 ฿
22 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562 15,999 ฿
23 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 15,999 ฿
25 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 15,999 ฿
26 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 15,999 ฿
27 ก.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562 15,999 ฿
28 ก.ย. 2562 - 2 ต.ค. 2562 15,999 ฿
29 ก.ย. 2562 - 3 ต.ค. 2562 15,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 19,900 ฿
เริ่มต้นเพียง19,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : WEKRICN359

• เดินทางด้วยสายการบิน 5 ดาว • ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN • สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ • สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ • สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โชเกซา • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND • ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส • “Seoullo7017” • สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่กรุงโซล • ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล)

16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 19,900 ฿
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 19,900 ฿
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 19,900 ฿
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 19,900 ฿
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 20,900 ฿
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 20,900 ฿
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 20,900 ฿
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 19,900 ฿
24 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 19,900 ฿
25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 19,900 ฿
26 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 19,900 ฿
27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 20,900 ฿
28 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 20,900 ฿
29 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 20,900 ฿
30 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 20,900 ฿
31 มี.ค. 2562 - 4 เม.ย. 2562 20,900 ฿
1 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 20,900 ฿
2 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562 20,900 ฿
3 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 21,900 ฿
4 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 21,900 ฿
5 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2562 21,900 ฿
6 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 20,900 ฿
7 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 20,900 ฿
8 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562 20,900 ฿
9 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 20,900 ฿
10 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 23,900 ฿
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 25,900 ฿
12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 26,900 ฿
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 26,900 ฿
14 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562 22,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 14,900 ฿
เริ่มต้นเพียง14,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : KRWE39

• ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN • สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ • สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ • สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โชเกซา • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND • ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส • “Seoullo7017” • สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่กรุงโซล • ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล) • พิเศษ! พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 15,900 ฿
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 15,900 ฿
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 15,900 ฿
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 15,900 ฿
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 14,900 ฿
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 14,900 ฿
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 15,900 ฿
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 15,900 ฿
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 15,900 ฿
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 15,900 ฿
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 14,900 ฿
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 14,900 ฿
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 14,900 ฿
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 14,900 ฿
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 15,900 ฿
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 15,900 ฿
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 15,900 ฿
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 14,900 ฿
24 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 14,900 ฿
25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 14,900 ฿
26 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 14,900 ฿
27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 15,900 ฿
28 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 15,900 ฿
29 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 15,900 ฿
30 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 14,900 ฿
31 มี.ค. 2562 - 4 เม.ย. 2562 14,900 ฿
1 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 15,900 ฿
2 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562 15,900 ฿
3 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 16,900 ฿
4 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 16,900 ฿
5 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2562 16,900 ฿
6 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 15,900 ฿
7 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 15,900 ฿
8 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562 15,900 ฿
9 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 16,900 ฿
10 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 19,900 ฿
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 21,900 ฿
12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 21,900 ฿
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 20,900 ฿
14 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562 18,900 ฿
15 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 16,900 ฿
16 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562 16,900 ฿
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 16,900 ฿
18 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 16,900 ฿
19 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 16,900 ฿
20 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 15,900 ฿
21 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 15,900 ฿
22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 15,900 ฿
23 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 15,900 ฿
24 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 16,900 ฿
25 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 16,900 ฿
26 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 16,900 ฿
27 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 15,900 ฿
28 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 15,900 ฿
29 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 15,900 ฿
30 เม.ย. 2562 - 4 พ.ค. 2562 15,900 ฿
1 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 15,900 ฿
2 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 15,900 ฿
3 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 15,900 ฿
4 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 15,900 ฿
5 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 15,900 ฿
6 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 15,900 ฿
7 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 15,900 ฿
8 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 15,900 ฿
9 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 15,900 ฿
10 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 15,900 ฿
11 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 15,900 ฿
12 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 15,900 ฿
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 15,900 ฿
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 15,900 ฿
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 15,900 ฿
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 15,900 ฿
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 15,900 ฿
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 15,900 ฿
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 15,900 ฿
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 15,900 ฿
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 15,900 ฿
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 15,900 ฿
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 15,900 ฿
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 15,900 ฿
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 15,900 ฿
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 15,900 ฿
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 15,900 ฿
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 15,900 ฿
29 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 15,900 ฿
30 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 15,900 ฿
31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 15,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 14,900 ฿
เริ่มต้นเพียง14,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : CCLJICN120

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) พักโซล 3คืน หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง Trice eye + Ice Museum ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ทงแดมุน

มาใหม่
เริ่ม 12,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : TNXJICN712

HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซา โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พระราชวังถ็อกซูกุง

เริ่ม 23,888 ฿
เริ่มต้นเพียง23,888 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : GO2ICN-KE007

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา - วัดนักซานซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชชางด๊อกคุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ตลาดเมียงดง - ถนนซากุระแห่งกรุงโซล - โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต

เริ่ม 13,900 ฿
เริ่มต้นเพียง13,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : KRWE47

LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK | EVERLAND | FANTA STICK SHOW / WAPOP SHOW | ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | LED ROSE GARDEN | นั่งรถผ่านชมแม่น้ำฮัน | N SEOUL TOWER | ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM | เมียงดง | LINE FRIENDS STORE | วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คลองชองเกชอน | SUPERMARKET

24 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 15,900 ฿
25 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 15,900 ฿
26 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 15,900 ฿
27 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 15,900 ฿
28 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 15,900 ฿
29 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 15,900 ฿
30 เม.ย. 2562 - 4 พ.ค. 2562 15,900 ฿
1 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 14,900 ฿
2 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 14,900 ฿
3 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 14,900 ฿
4 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 14,900 ฿
5 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 14,900 ฿
6 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 14,900 ฿
7 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 14,900 ฿
8 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 14,900 ฿
9 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 14,900 ฿
10 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 14,900 ฿
11 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 14,900 ฿
12 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 14,900 ฿
13 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 14,900 ฿
14 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 14,900 ฿
15 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 14,900 ฿
16 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 14,900 ฿
17 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 14,900 ฿
18 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 14,900 ฿
19 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 14,900 ฿
20 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 14,900 ฿
21 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 14,900 ฿
22 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 14,900 ฿
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 14,900 ฿
24 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 14,900 ฿
25 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 14,900 ฿
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 14,900 ฿
27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 14,900 ฿
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 14,900 ฿
29 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 14,900 ฿
30 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 14,900 ฿
31 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 14,900 ฿
1 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
2 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
3 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
4 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
5 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
6 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
7 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
9 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
11 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
13 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
17 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
18 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
23 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
25 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
27 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 13,900 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 13,900 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562 13,900 ฿
30 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2562 13,900 ฿
1 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562 14,900 ฿
2 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562 14,900 ฿
3 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 14,900 ฿
4 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 14,900 ฿
5 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562 14,900 ฿
6 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 14,900 ฿
7 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 14,900 ฿
8 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 14,900 ฿
9 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562 14,900 ฿
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 14,900 ฿
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 14,900 ฿
12 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 14,900 ฿
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 14,900 ฿
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 14,900 ฿
15 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 14,900 ฿
16 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 14,900 ฿
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 14,900 ฿
18 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 14,900 ฿
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 14,900 ฿
20 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 14,900 ฿
21 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 14,900 ฿
22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 14,900 ฿
23 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562 14,900 ฿
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 14,900 ฿
25 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 14,900 ฿
26 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 14,900 ฿
27 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 14,900 ฿
28 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 14,900 ฿
29 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 14,900 ฿
30 ก.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562 14,900 ฿
31 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 14,900 ฿
1 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 14,900 ฿
2 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 14,900 ฿
3 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562 14,900 ฿
4 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 14,900 ฿
5 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 14,900 ฿
6 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 14,900 ฿
7 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 14,900 ฿
8 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 14,900 ฿
9 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 14,900 ฿
10 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 14,900 ฿
11 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 14,900 ฿
12 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 14,900 ฿
13 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 14,900 ฿
14 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 14,900 ฿
15 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 14,900 ฿
16 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 14,900 ฿
17 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 14,900 ฿
18 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 14,900 ฿
19 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 14,900 ฿
20 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562 14,900 ฿
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 14,900 ฿
22 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 14,900 ฿
23 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 14,900 ฿
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 14,900 ฿
25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 14,900 ฿
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 14,900 ฿
27 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 14,900 ฿
28 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 14,900 ฿
29 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 14,900 ฿
30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 14,900 ฿
31 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 14,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 14,987 ฿
เริ่มต้นเพียง14,987 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 2 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : HTXJICN721

N TOWER ถนนเทพนิยาย ย่านไชน่าทาวน์ สะพานกระจก พระราชวังถ๊อกซู วัดโชเกซา ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า)

เริ่ม 13,900 ฿
เริ่มต้นเพียง13,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : CCLJICN716

ลอตเต้ อควาเรียม ลอตเต้ ทาวเวอร์ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ สะพานสายรุ้งบันโพ หมู่บ้านเทพนิยาย ONE MOUNT SNOW PARK พระราชวังเคียงบ็อค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

เริ่ม 13,999 ฿
เริ่มต้นเพียง13,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : ZICN21

สะพานแขวนมาจังโฮซู | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | โซลทาวเวอร์ | ย่านยอนนัมดง | คาเฟ่ YEONNAM - DONG 239-20 | ถนนฮงแด | เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด | พระราชวังชางด็อกกุง | ดิวตี้ฟรี | ตลาดเมียงดง | ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน

เริ่ม 19,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : ZICN24

เกาะนามิ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก | โซลทาวเวอร์ | หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง | ดิวตี้ฟรี | ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต | ตลาดเมียงดง

เริ่ม 14,999 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : ZICN25

โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA | ป้อมปราการฮวาชอง | สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล | SEOUL SKY TOWER | หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก | ตลาดเมียงดง | ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

เริ่ม 13,999 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : ZICN23

สวนสนุก EVERLAND | เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย | โซลทาวเวอร์ | หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง | พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก | ตลาดเมียงดง | ถนนฮงแด | ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท | พิเศษ!! อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน!!!

2 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 15,999 ฿
7 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 14,999 ฿
9 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 14,999 ฿
10 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 15,999 ฿
12 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 15,999 ฿
13 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 15,999 ฿
14 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 14,999 ฿
14 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 15,999 ฿
15 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 15,999 ฿
16 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 15,999 ฿
16 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 14,999 ฿
17 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 14,999 ฿
18 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 14,999 ฿
19 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 14,999 ฿
20 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 14,999 ฿
21 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 14,999 ฿
23 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 14,999 ฿
23 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 14,999 ฿
24 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 14,999 ฿
25 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 14,999 ฿
26 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 14,999 ฿
27 พ.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 15,999 ฿
28 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
30 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
31 พ.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 14,999 ฿
4 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 13,999 ฿
5 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
6 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
7 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
11 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
12 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
13 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
18 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
19 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
25 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 14,999 ฿
26 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 14,999 ฿
27 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 14,999 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562 14,999 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2562 14,999 ฿
2 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 14,999 ฿
3 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 14,999 ฿
4 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562 14,999 ฿
5 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 14,999 ฿
6 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 14,999 ฿
9 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 14,999 ฿
10 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 14,999 ฿
11 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 14,999 ฿
1 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 14,999 ฿
2 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562 14,999 ฿
3 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 14,999 ฿
6 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 14,999 ฿
7 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 16,999 ฿
8 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 16,999 ฿
9 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 15,999 ฿
13 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 14,999 ฿
14 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 14,999 ฿
15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 14,999 ฿
16 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 14,999 ฿
17 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 14,999 ฿
20 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 14,999 ฿
21 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 14,999 ฿
22 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 14,999 ฿
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 14,999 ฿
27 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 14,999 ฿
28 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 14,999 ฿
29 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 14,999 ฿
30 ส.ค. 2562 - 4 ก.ย. 2562 14,999 ฿
31 ส.ค. 2562 - 5 ก.ย. 2562 14,999 ฿
3 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 13,999 ฿
4 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 13,999 ฿
5 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 13,999 ฿
6 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562 13,999 ฿
7 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 13,999 ฿
10 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 13,999 ฿
11 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 13,999 ฿
12 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 13,999 ฿
13 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 13,999 ฿
14 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 13,999 ฿
17 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 13,999 ฿
18 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 13,999 ฿
19 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 13,999 ฿
20 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 13,999 ฿
21 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562 13,999 ฿
24 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 13,999 ฿
25 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 13,999 ฿
26 ก.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562 13,999 ฿
27 ก.ย. 2562 - 2 ต.ค. 2562 14,999 ฿
28 ก.ย. 2562 - 3 ต.ค. 2562 14,999 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 11,900 ฿
เริ่มต้นเพียง11,900 ฿
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : KRWE44

LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER PARK | สวนสนุก EVERLAND | N SEOUL TOWER | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN | นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE MUSEUM | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน

19 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 12,900 ฿
20 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 12,900 ฿
21 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 13,900 ฿
22 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 13,900 ฿
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 13,900 ฿
24 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 13,900 ฿
25 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 13,900 ฿
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 13,900 ฿
27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 13,900 ฿
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
29 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
30 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 13,900 ฿
31 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 762 13,900 ฿
1 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
2 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
3 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
4 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
5 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
6 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
7 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
8 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
9 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
11 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
13 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
14 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
15 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
16 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
17 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
18 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
20 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
21 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
22 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
23 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 11,900 ฿
25 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 12,900 ฿
27 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 12,900 ฿
28 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 12,900 ฿
29 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค. 2562 12,900 ฿
30 มิ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2562 12,900 ฿
2 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562 13,900 ฿
3 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 13,900 ฿
4 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 13,900 ฿
5 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562 13,900 ฿
6 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562 13,900 ฿
7 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 12,900 ฿
8 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562 12,900 ฿
9 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562 13,900 ฿
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 13,900 ฿
11 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 13,900 ฿
12 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 14,900 ฿
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 14,900 ฿
14 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 13,900 ฿
15 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562 13,900 ฿
16 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 13,900 ฿
17 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 13,900 ฿
18 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 762 13,900 ฿
19 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 13,900 ฿
20 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 12,900 ฿
21 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 12,900 ฿
22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 12,900 ฿
23 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562 13,900 ฿
24 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 13,900 ฿
25 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 14,900 ฿
26 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562 14,900 ฿
27 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 13,900 ฿
28 ก.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562 12,900 ฿
29 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 12,900 ฿
30 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 13,900 ฿
31 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 13,900 ฿
1 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 14,900 ฿
2 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 14,900 ฿
3 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562 13,900 ฿
4 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 13,900 ฿
5 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 13,900 ฿
6 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562 13,900 ฿
7 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 14,900 ฿
8 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 14,900 ฿
9 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 14,900 ฿
10 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 13,900 ฿
11 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 13,900 ฿
12 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 13,900 ฿
13 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 13,900 ฿
14 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 14,900 ฿
15 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 14,900 ฿
16 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 14,900 ฿
17 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 13,900 ฿
18 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 13,900 ฿
19 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 13,900 ฿
20 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562 13,900 ฿
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 14,900 ฿
22 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 14,900 ฿
23 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 14,900 ฿
24 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 13,900 ฿
25 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562 13,900 ฿
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 13,900 ฿
27 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 13,900 ฿
28 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 14,900 ฿
29 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 14,900 ฿
30 ส.ค. 2562 - 3 ก.ย. 2562 14,900 ฿
31 ส.ค. 2562 - 4 ก.ย. 2562 14,900 ฿
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่ม 12,888 ฿
เริ่มต้นเพียง12,888 ฿
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
ประเทศ
เกาหลี
รหัสทัวร์ : ICKXJ19

เกาะนามิ | SOYANGGANG SKY WALK | ป้อมปราการฮวาซอง | วัดวาวูจองซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | LED ROSE GARDEN | ตลาดทงแดมุน | พระราชวังเคียงบ็อค | SEOUL TOWER | ช้อปปิ้งเมียงดง | ช้อปปิ้งย่านฮงแด | HYUNDAI OUTLET | หมู่บ้านเทพนิยาย | อินชอนไชน่าทาวน์ | SUPER MARKET

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service