ทัวร์อื่นๆ :
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
Logo

ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า

02-868-3699
099-392-9399

HOTLINE

หน้าหลัก ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ ทัวร์ตั๋วด่วน บริการ เกี่ยวกับเรา รับจัดทัวร์

รู้เรื่องเที่ยวก่อนใครแอดเลย

ทัวร์ในประเทศไทย
ท่องทะเลกระบี่ - สุราษฏร์ธานี
รหัสทัวร์ GHKBV-001
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
4 วัน 2 คืน
วัดถ้ำเสือ | น้ำตกร้อน | สระมรกต | อนุสาวรีย์ปูดำ | ท่าปอม คลองสองน้ำ | หาดนพรัตน์ธารา | หาดถ้ำพระนาง | ถ้ำพระนาง | ชมอ่าวเลย์ตะวันออก | ทะเลแหวก Unseen in Thailand | เกาะไก่ | เกาะสี่ | ดำน้ำชมประการัง | เกาะปอดะ | พระบรมธาตุไชยา

ราคาเริ่มต้น

ทัวร์ประเทศไทย 8,800

ห้องพัก
มื้ออาหาร
8 มื้อ
ประเทศ
ประเทศไทย

ไปไหนบ้าง :

เจดดีย์สุเล | เมืองสิเรียม | พระเจดีย์เยเลพญา | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตาทาวน์ | นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ | เทพกระซิบ | วัดบารมี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง |

นำท่านชม 3 Unseen in Thailand น้ำตกร้อน, ท่าปอม คลองสองน้ำ, ทะเลแหวก

นำท่านชม วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร

ถ่ายรูปที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ปูดำ

นำท่านชม หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม

พาท่านชม ถ้ำพระนาง เป็นถ้ำที่สักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ

พาชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก

นำท่าถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลมกัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่

นำท่านสู่เกาะสี่ ให้ทุกท่านได้ดำน้ำชมประการัง ชมปลาทะเลที่สวงาม ชมฝุงปลาเสือที่มีมากมาย ปลากนกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน

นำท่านสักการะพระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดของโปรแกรม

• รายละเอียดโปรแกรม

เงื่อนไขการจองทัวร์

• โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ

ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง

ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

** เงื่อนไขต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจาก สายการบิน หรือเงื่อนไขการเดินทางของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเดินทางในแต่ละรายการทัวร์ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง **

×
สอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการ

@imaginetour 02-868-3699

ไม่พลาด !! ข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

อิมเมจิ้น ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมหลากหลาย

โปรแกรมเที่ยวหลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก

อัปเดตทันใจ

อัปเดตข้อมูล ข่าวสารรวดเร็วก่อนใคร

ทัวร์คุณภาพ

คัดสรรทัวร์คุณภาพทั่วโลก

เจ้าหน้าที่คุณภาพ

พร้อมตอบคำถาม ให้คำปรึกษา